Как е направен пластмасовият стол, разгадана е още една мистерия, продължила един час

2021-04-12

Инжекционното формоване е вид метод за моделиране на производството на индустриален продукт. Продуктите обикновено се произвеждат чрез шприцоване на каучук и пластмаса. Инжекционното формоване също може да бъде разделено на леене под налягане и леене под налягане.
Машината за леене под налягане (наричана машина за шприцване или машина за шприцване) е термопластичен или термореактивен материал, използващ пластмасова формовъчна форма в различни форми на пластмасови изделия на основното формовъчно оборудване, шприцоването е чрез машина за шприцоване и плесен за постигане.
Пластмасовият стол е машина за леене под налягане в съответната направена форма.